Vyklízení bytu by se dalo s trochou nadsázky přirovnat ke stěhování. V některých případech si poradíte sami a byt dáte do pořádku během krátké doby, ale někdy se vyplatí svěřit práci profesionálům. V jakých situacích je povolat?

Jste na to sami – někteří lidé nedisponují ani potřebnou technikou, ani vozovým parkem, ani přáteli, kteří by s vyklízením pomohli. Jsou to například umělci, lékaři, vědci, anebo ženy samoživitelky, pro které je tato práce příliš namáhavou a mnohdy i nebezpečnou dřinou.

Nemáte potřebný svalový fond – při vyklízení se uplatní lidé svalnatí, kteří v krátké době rozeberou nebo přímo zdemolují nábytek a po částech jej vynesou do sběrné nádoby. Někdy sice vystačí šroubovák, kleště, páčidlo a kladivo a některý nábytek snadno povolí, ale u starožitností z masivu to tak snadné nebude.

nábytek na ulici

Obáváte se nebezpečných předmětů – vyklízecí firmy se ve své práci setkávají i s předměty nebezpečné povahy, jako jsou chemikálie, stará svítidla, hořlaviny, ale i věci napadené plísní a jinými mikroorganismy, a proto také při práci používají ochranné prostředky. Pokud si na něco takového netroufáte, práci raději svěřte odborníkům.

vyklízení bytu

Potřebujete práci odvést rychle – jste v časovém presu a sami si nedokážete vyhradit pár hodin k vyklízecím pracím? Pak pro vás může být výhodnější přenechat tuto práci specialistům. Vyklizení bytu cena Vyklizeniexpres.cz je položka, která vás bude zajímat zřejmě jako první, a pokud je pro vás akceptovatelná, pak stačí kontaktovat zástupce firmy přes telefon nebo e-mailem.

Příbuzní – jestliže jste byt získali v dědickém řízení po zemřelém příbuzném, a měli jste k němu vřelý vztah, bude možná lepší, když přenecháte vyklizení prostor na někom jiném, kdo dotyčného nebožtíka neznal, a nebude vázán nostalgickými vzpomínkami. Pro vás by možná byla tato procedura bolestná a nepříjemná.