Každý z nás má určitou dávku psychické odolnosti. Někdo jí má více a někdo zase méně. Vše záleží na člověku na jeho prožitcích a zkušenostech. Také to, co si jako malé dítě vzal za příklad a vzor. Také to jakou výchovu mu jeho rodiče poskytly a v jakém prostředí vyrůstal. Další důležité věci jsou okolnosti, které jako dítě vnímá. Pokud žil v prostředí plném stresu a nikdy nekončících hádek má psychickou odolnost zajisté hodně malou. Pokud ale žil v lásce a harmonickém prostředí jeho psychická odolnost se mohla v klidu vyvíjet a růst. Takže záleží na mnoha faktorech, které právě psychickou odolnost ovlivňují.

šikana

Někdo se už může narodit s tím, že je psychicky odolnější než druhý. A má to prostě vrozené a je to pro něj jenom dobře. A někdo pod náporem stresu nebo těžkých životních zkoušek nevydrží a úplně se vypne. Ale dobrá zpráva je, že psychická odolnost se dá trénovat. A úspěšně navyšovat. Takže v konečném důsledku se s tím dá pěkně bojovat. Důležité je mít schopnost dívat se na věci kolem sebe a ve svém životě s optimismem. Snažit se být v každé situaci pozitivní. Já vím, že se to lehko řekne a těžko se to dělá. Ale čím si pomůžete, jestliže budete negativní a ze svých životních zkoušek si vůbec nic nevezmete. Jen si to zhoršíte a proces ponaučení nebude vůbec žádný. Zkuste to raději s humorem a optimismem. A uvidíte, že se hned situace nebo problém jevit v lepším světle. Naučte se také přijímat věci tak jak jsou. A snažit se najít co nejlepší východisko pro vás i pro vaše partnery v životě.

psychika

Nepropadejte smutku ani panice. To by určitě vaší psychické odolnosti neprospělo. Je moc důležité si uvědomit, že za vše ve svém životě neseme odpovědnost my sami. Ne někdo jiný ani jiné různé okolnosti nebo dokonce náhody. Ne my sami si utváříme své životy. A to je hodně důležité, když si uvědomíme. A když přijmete odpovědnost za svůj vlastní život můžete si ho také lehce změnit podle toho, jak chcete vy sami. Zjistíte, že jediný, kdo vám stojí ve vaší cestě jste vy sami a vaše myšlenky a emoce. Je to velice prosté a složité zároveň. Jednoduché na pochopení, al provedení je už o dost těžší. Začněte se oceňovat a chválit. To vám pomůže zvýšit vaši sebehodnotu. Překážky v životě vždy budou, ale je skvělé, když je nebudete brát jako prohry, ale jako cenné životní zkušenosti. Nastavte si své hranice a když potřebujete řekněte si o pomoc.