Každá firma, která chce vystupovat profesionálně na mezinárodní úrovni, potřebuje certifikaci ISO 9001. Je to soubor vnitřních norem, jejichž dodržování je zárukou spolehlivosti pro ostatní firmy. Pokud se firma začíná ucházet o certifikaci ISO 9001, znamená to, že musí vydat na každé pracoviště Směrnici. Máte obchodní oddělení? Bude mít svou směrnici a tam přesně popsanou pracovní náplň všech zaměstnanců obchodního oddělení. Ale nejen jednotlivá pracoviště budou mít svou směrnici.

kvalita

Máte výrobní firmu a zpracováváte výrobní dokumentaci čili výkresy? Směrnice bude jasně definovat, jak probíhá nakládání s výkresy. Jak jsou výkresy označené, když jsou hotové a může se podle nich vyrábět. Jak se značí výkresy, na kterých se během výroby udělají změny. Jak označit chybné výkresy. Ale také jak se nakládá s dokumentací po ukončení výroby. Jak jsou výkresy archivované, kde a po jakou dobu. A nejen výkresy jsou dokumentace, kterou je nutno archivovat, také Prohlášení o shodě, které k výrobku firma musí vydat, je povinná archivovat a zároveň musí být dostupné kontrolám, které mohou tato Prohlášení vyžadovat.

výkres

Celý průběh procesu certifikace je velice náročný, protože je třeba podrobně zmapovat veškeré procesy ve firmě. Z toho vyplývá, že nejde okopírovat jinou firmu, vždy je potřeba dělat vše na míru dané firmy. Co ale firmy mohou s úspěchem využít, jsou firmy, které se certifikací zabývají. Mají zkušené profesionály, kteří budou vědět co a jak a s jejich pomocí projdete celou certifikací mnohem snadněji než kdybyste si nechali vyškolit vlastní lidi. Jde totiž hlavně o to, že profesionální firma bude vědět, kde hledat slabiny a čemu se věnovat podrobněji. Bude jistotou, že se vám tento certifikát Systému managementu kvality podaří získat a v návaznosti na to, získáte i mnoho významných obchodních partnerů.