Je logické, že už v dobách, kdy se začaly stavět vyšší než přízemní objekty, vyvstala potřeba mít i něco, po čem by se lidé dostali tam nahoru a zákonitě potom i shora dolů. A zatímco by nemusel být problém dostat se dolů, protože by se třeba ještě z prvního patra dalo normálně seskakovat, opačným směrem už to problém byl. Protože lidé neumí létat, šplh není naší silnou stránkou, a i lezení po žebříku by bylo příliš komplikované a namáhavé. A tak lidé nakonec vynalezli schody a z těchto poskládaná schodiště. A kdo se nad tím zamyslí, musí uznat, že to byl převratný vynález, který teprve v některých případech překonaly výtahy.

červené zábradlí

Lidé si tak začali už v hodně dávných dobách stavět schodiště. Třeba ve vyšších budovách, jak už zaznělo, ale nejen tam. Zrovna tak se schody hodily a dodnes hodí i leckde jinde, jak se o tom můžeme přesvědčovat v každodenním životě.

Ale čím víc schodišť jsme u nás i ve světě měli, tím víc bylo zřejmě i úrazů. Což pochopitelně nemám nijak statisticky podložené, ale dá se to předpokládat. Určitě bylo dost lidí, kteří kráčeli po schodech vzhůru, ale třeba na nich uklouzli, třeba špatně viděli, kam šlapou, a třeba také nedávali jednoduše pozor, a než se nadáli, přestoupili kraj schodu a žuchli dolů. A někdy si natloukli, někdy se zranili, někdy zmrzačili a někdy i zabili. A protože to nikdo nechtěl, našel se zřejmě někdy někdo, kdo přišel i na to, jak učinit schody bezpečnějšími. A vynalezl k nim zábradlí. Prvek, který je nebo by aspoň měl být funkční. A pokud možno i dobře vypadající.

kovové zábradlí

I zábradlí překonala dlouhá období a dočkala se dnešních dní. A zábradlí na schodiště https://www.fa-havlicek.cz/cs/m-32-zabradli jsou zjevným důkazem toho, že se vyvíjela a dosáhla v dnešní době dokonalosti. Protože kolik jenom druhů zábradlí dnes máme! Kolik jenom různých vzhledů, kolik použitých materiálů, kolik různých vlastností! Dnes už si skutečně můžeme vybírat. A pak kráčet po schodech jistě a s dobrým pocitem.